Användarverktyg

Webbverktyg


riggar

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
riggar [2014/10/25 14:26]
127.0.0.1 extern redigering
riggar [2017/03/28 19:33]
127.0.0.1 extern redigering
Rad 25: Rad 25:
   * 2.4     +6   * 2.4     +6
   * 3.2    +10   * 3.2    +10
 +
 +Inställningar enligt HEIL.
 +https://​www.wimo.com/​download/​Pro_Set_Elite_6_Setup_Recommendations.pdf
 +{{::​heil-6-k3.jpg?​600|}}
  
/var/www/html/dokuwiki/data/pages/riggar.txt · Senast uppdaterad: 2017/10/21 09:03 av sm3sgp