Användarverktyg

Webbverktyg


riggar

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Next revision
Previous revision
riggar [2014/10/25 14:26]
127.0.0.1 extern redigering
riggar [2017/10/21 09:03]
sm3sgp [K3]
Rad 5: Rad 5:
 ===== K3 ===== ===== K3 =====
 [[http://​www.elecraft.com/​manual/​E740107%20K3%20Owner'​s%20man%20D10.pdf|K3 Owners manual (PDF)]] [[http://​www.elecraft.com/​manual/​E740107%20K3%20Owner'​s%20man%20D10.pdf|K3 Owners manual (PDF)]]
 +
 +== CW ==
 +
 +AGC Inställningar:​
 +  AGC DCY  SoFt
 +  AGC HLD  1.43
 +  AGC PLS  OFF
 +  AGC SLP  000
 +  AGC THR  012
 +  AGC -F   140
 +  AGC -S   020
 +  ​
  
  
Rad 25: Rad 37:
   * 2.4     +6   * 2.4     +6
   * 3.2    +10   * 3.2    +10
 +
 +Inställningar enligt HEIL.
 +https://​www.wimo.com/​download/​Pro_Set_Elite_6_Setup_Recommendations.pdf
 +{{::​heil-6-k3.jpg?​600|}}
  
/var/www/html/dokuwiki/data/pages/riggar.txt · Senast uppdaterad: 2017/10/21 09:03 av sm3sgp