Användarverktyg

Webbverktyg


set_up

Win-Test Set-up

Alla datorer skall köra version 4.2.0.

sk3w_master.wt4

 1. Installera sk3w_master.wt4 till alla datorer. Välj samma katalog på alla datorer.
 2. Kopiera sk3w_master.wt4 till rätt loggnamn.
 3. Ställ in rätt STN-name i start-setup
 4. Konfigurera all HW på resp. station.

Testmeddelanden

 • F1: $RSTEXCHSENT $MYCALL $MYCALL ++TEST- -
 • F2: $SETEXCHSENT ++$RST $ZONE- -
 • F3: $ZONE
 • F4: $MYCALL
 • F5: $LOGGEDCALL
 • F6: ZONE?
 • F7: ?
 • INS: $LOGGEDCALL $SPACEBAR $GUESSEXCH $F2
 • + : $CORRECT ++TU– $CR $MYCALL
 1. I menyn messages bocka i Use only RUN messages på fliken OPTIONS
 2. Slå på ESM (Enter Sends Message) med text-kommandot: ESM
 3. Definiera ctrl-T till ESC i menyn 'definekeys'.
 4. Definiera ctrl-ENTER till ESC i menyn 'definekeys', för att man inte av misstag skall ta bort ett QSO. Eller kanske man skall mappa om till ctrl-plus?

Nätverket

 • Nätverksadresser enligt vita tavlan.
 • Testa att alla datorer kan prata med varandra genom att öppna Chat-rutan med Alt + G. Alla skall höra alla.
 • Kolla att spottar dyker upp i bandmappen för RADIO 1.

SCPMASTER

 • Se till att senaste master.scp är installerad i katalogen:
  C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Win-Test\databases
 • Senaste master.scp (OBS! Välj .scp inte .dat) finns att hämta på: http://www.supercheckpartial.com/
 • Döp om till default.scp i katalogen C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Win-Test\databases

CTY.DAT

 • Ladda hem genom kommandot: ctyfiles
 • Välj lämplig variant av ctyfil, CTY_WT.DAT verkar vara rätt val.
 • Filen hamnar i katalogen:
  C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Win-Test\countryFiles

Script

 • SwapVFO - script för att byta innehållet i VFO-A med VFO-B
 • ClearRit - script för att nollställa RIT:en.
  • Kenwood: RC;
  • FT1000: 09 FF 00 00 00 byte 1 till byte 5. Byte 5 skall skickas först, 00 i det här fallet.

FT1000-manual (PDF)

 • K3: RC; funkar, men ibland blinkar frekvensen. Prova istället:

wtRadio:Send(”k31;swt53;k30;”) – Tap RIT Clear, K3
return -1
enligt N6TV

/var/www/html/dokuwiki/data/pages/set_up.txt · Senast uppdaterad: 2017/03/28 19:33 (extern redigering)