Användarverktyg

Webbverktyg


cqww_cw_2009

SK3W MÅL 2009

Summering tidigare resultat

  BAND  QSO ZON DXCC POÄNG 
2008 160  980/21/ 75  1317     
2007 160  852/16/ 74  980
ZV     901/24/ 90  1042

2008 80 1822/38/133  2950     
2007 80 1347/30/113  1060
ZV  80 1170/32/115  1721
 
2008 40 2077/38/145  3767     
2007 40 1731/35/133  2691
ZV  40 2161/35/137  4181 
 
2008 20 1497/36/145  3186     
2007 20 1322/38/138  2358
ZV  20 2589/37/139  5675

2008 15  264/28/ 90  468     
2007 15  508/30 122  852
ZV  15 1670/39/139  3634 

2008 10  96/ 7/ 30  100  
2007 10  116/10/ 40  138  
ZV  10  716/36/122  1408
 
2008 TOT 6728/167/618 11788  9 253 580  8 615 376
2007 TOT 5876/159/617 8979  6 967 704  6 449 720
ZV  TOT 8616/200/728 17661       14 495 360   

Utrustning per band

   Ops:   Radio:   RX:    PA:     Dator A:   Dator B:
160m EVR/GNS K3(EVR)   K2(IMO)  Titan(EVR)  Stationär  Laptop (SGP)
 80m CCT/PHU Orion(SGP)      Rysssteg   Stationär  Laptop(SGP)
 40m IMO/TXT Orion(IMO)      Alpha87   Stationär  Laptop(IMO)
 20m AJV/NJO FT1000   TS480   Finnsteg   Laptop(AJV) Laptop(SGP)
 15m DJZ/EPO Orion(EVR)      Alpha91   Stationär  Laptop
 10m SGP   K3(ARL)   qs1r   Alpha76   Stationär  Laptop(SGP)

Prylar som tas med

SM3SGP

 • ORION för 80 meter, Microkeyer kablage (12V Svebry)
 • TS-480,RX för 20m (12 V från remoterack)
 • Extra laptops för 160m, 80m, 15m, 10m

SM5AJV

 • Nätagg 12V x 20A Svebry
 • Adapter: RCA-hane ←→ UHF-hona
 • Adapter: RCA-hane ←→ BNC-hona ←→ BNC-kabel←→BNC-hona←→UHF-hane
 • Låda med diverse adaptrar
 • Reservsäkringar (20 mm)
 • Hörlurar Pioneer / Peltor + Koss
 • QS1R - SDR-mottagare + 3dB splitter + koax-stumpar
 • Laptop med WinTest & CW Skimmer
 • WinKeyer2 USB (i reserv)
 • Bandpassfilter x 6
 • Sovsäck + liggunderlag x 2

SM3EVR

 • Orion för 15 m
 • Remote pod Orion 15 m
 • K3 för 160 m
 • Silver Bencher 160 m
 • Heil Pro hörlurar
 • ComTek box 160 m
 • Manöverbox för comtek
 • Konstlast
 • Microkeyer med kablage Orion för 15 meter
 • Titan för 160 m
 • Nätaggregat 12V modell biffigt
 • Gaskolv
 • Batteri till hörapparat

SM5CCT

 • SM0GNS
 • SM5DJZ

SM5DJZ

 • Heil pro hörlurar 15 m

SM5IMO

 • Orion 40 m (12V från remote rack)
 • Remote pod Orion 40 m
 • Golden Begali 40 m
 • Heil pro hörlurar 40 m
 • Microkeyer med kablage Orion
 • Microkeyer reserv
 • Laptop 40 m med WT
 • K2 RX
 • Power supply K2
 • 2 stycken audio-splitters Orion

SM5PHU

 • IC-756PROIII Reserv
 • Laptop med WinTest + tangentbord
 • Bildskärm reserv
 • WinKeyer2 USB (i reserv)

SM5TXT

 • Snus

SM0EPO

 • Stänkaringredienser

SM0NJO

 • K3 (RX 160m) + Nätagg

Statistik

Total Score
:sk3w-2008_all_score.png
RATE
:sk3w-2008_all_rate.png

Statistik för 160 till 10 meter, filen innehåller QSO-rate, Multi-rate och
vilka zoner som körts när.
:sk3w_2008_statistics.pdf
Zon-karta från EI8IC

Ett exempel på statistik ur loggen från 2008.

:sk3w_2008_20m_rate_vs_time.png :sk3w_2008_20m_acc_rate_vs_time.png :sk3w_2008_20m_zones_vs_time.png

LOGGAR och RESULTAT

Loggar från 2008 år test finns på http://www.cqww.com/cq-ww-cw-2008.htm

STATISTIK FRÅN ALLA LOGGAR 2008

Källa: EI6DX

Zon 14 - NA

:cqww_z14_na.png

Zon 14 - SA

:cqww_z14_sa.png

Zon 14 -AS

:cqww_z14_as.png

Zon 14 - OC

:cqww_z14_oc.png

Zon 14 - EU

:cqww_z14_eu.png

Arbete för Mult Operatör

 • Hjälpa till att skicka meddelanden på nätverket om QSY av stationer till andra band.
 • Second op ÄR Second op!
 • Huvudoperatör på respektive band: EVR, CCT, IMO, AJV, DJZ, SGP
 • 40m bestämmer över stora stacken.

WinTest

 • ESM - Enter Sends Message - finns numera i WT. Slå på/av genom att skriva ESM / NOESM i Call-fältet. Om man slår på ESM, kan man inte göra ”tyst loggning” med ENTER längre, använd istället Ctrl+Plus
 • DUPES - kör dubletter!
 • Felaktiga loggningar Gör helst en notering med ALT-N. Eller skriv in SK3W som Call. Då kan vi ta bort detta QSO efter testen. Kommentar från IMO. Skriv in/ ändra till SK3W och försök inte deleta eller mecka med felaktigt call.
 • Skicka meddelande till annan station i nätverket: ALT-G. Man kan också dubbel-klicka på stationens namn i Status-fönstret för att skicka ett meddelande enbart till den stationen.
 • AUTO-CQ använd INTE! Risken är stor att man råkar sända okontrollerat samtidigt som man switchar mellan olika antenner. Om det av misstag är påslaget, stäng av genom text-kommandot: NOAUTOCQ

Meddelanden

Förslag till meddelanden:

 • F1 SK3W SK3W TEST
 • F2 5NN 14
 • F3 14
 • F4 SK3W
 • F5 <his call>
 • F6 CALL?
 • F7 ?
 • INS <his call> 5NN 14
 • + TU SK3W

ESM - Enter Sends Message

ESM slås på/av i menyn Tools –> Data Entry eller med textkommandona ESM/NOESM
ESM fungerar så här i ett normalt QSO

 1. Tomt call-fält: ENTER sänder (F1) SK3W SK3W TEST
 2. Ifyllt call-fält: ENTER sänder (F5 + F2) K3ZO 5NN 14
  När callet är sänt flyttas cursorn automatiskt till Exchange-fältet.
 3. Ifyllt exchange-fält: ENTER sänder (+) TU SK3W
  Exchange-fältet är ifyllt automatiskt, se upp med US-stationer som kan ha annan zon än vad WinTest anger.
 4. Tomt exchange-fält: ENTER sänder K3ZO?
  Händer i princip aldrig, eftersom zonen fylls i automatiskt.

S&P - Search and Pounce

S&P slås på i menyn Tools –> Data Entry För att hoppa mellan RUN och S&P mode använder man Ctrl+Tab. Förslag: Vi använder samma meddelanden som i RUN-mode för att förenkla.

Set-UP

Gå till Set up... sidan

Konditioner

Antenninformation

Allmänt

Alla antenner har en viss bandbredd. Innan ni börjar köra testen måste ni kolla hur SWR är på olika delar av bandet. Kolla även hur det blir om man kombinerar flera antenner, gäller 10-40 meter. Tuning av SLUTSTEGEN påverkas av vilken antennkombination som är vald. Kör inte stegen snedtunade! Kontrollera regelbundet att ni har ”rätt” uteffekt. (Använd dits, inget keydown… då går säkringarna)

Antennplaceringen

10 meter

Det finns två antennstystem.

 • En stack med 2x 6 element i den så kallade GUE masten.
 • Det andra antennsysemet är en 6 element i toppen på 42 metersmasten. Den roteras tillsammans med stacken för 15 meter.

15 meter

Det finns två antennsystem.

 • En stack med 3x 5 element i den sk. 42 metersmasten.
 • Den andra antennen består av en 5 el fast riktad mot USA i Ericssonmasten.

20 meter

Det finns fyra antennsystem.

 • En stack med 3×5 element i 60 metersmasten. Stora stacken!
 • 4/4 element fast riktade mot USA i Ericssonmasten. Lilla stacken!
 • 5 element i 42 metersmasten. (15m operatören vriden denna)
 • JP-2000 Tribander. Egen mast med TAILTWISTER rotor.

40 meter

Det finns tre antennsystem.

 • En stack med 2×3 element i 60 metersmasten
 • 3 element i Ericssonmasten. Denna antenn har inte rotorboxen inkopplad. Står just nu söderut, men går att rotera manuellt utomhus genom att trycka på knappar i en låda på väggen
 • Trådvertikal i skogen

80 meter

Det finns två antenner.

 • Four Square
 • Dipol.

160 meter

Det finns två antenner.

 • For Square
 • Inverted-V med matningspunkt i 42 metersmasten.

Radio konfiguration

20 meter

/var/www/html/dokuwiki/data/pages/cqww_cw_2009.txt · Senast uppdaterad: 2017/03/28 19:33 (extern redigering)