Användarverktyg

Webbverktyg


dump

sudo dump -0f - / | ssh 172.16.1.2 ”cat - > /home/common/extern/backup_09.dump”

/var/www/html/dokuwiki/data/pages/dump.txt · Senast uppdaterad: 2017/03/28 19:33 (extern redigering)