Användarverktyg

Webbverktyg


gu84_78b_projekt

To do

 1. TR-switch
 2. Pi-L
 3. DC blocker
 4. RF choke
 5. HV de-coupling
 6. G3SEK board
 7. Transformer, filament/grid/control

Documentation

 1. TR-switch
 2. G3SEK board
 3. Wiring
 Rör
 Sockel
 Fläkt
 Trafo (G1/G2/Glöd/G3SEK)
 Powersupply Fläkt
 Output relät (HC1/RJ1A)
 Input (Tohatsu EPO)
 G3SEK
 Input krets
 Konstlast 50ohm
 Genomföringskondingar
 
 pi-L
 C1
 C2
 Spolstommar
 Anoddrossel
 DC-blocker
 Avkoppling DC
 Paraisit drossel med induktionsfritt motstånd
 2,5mH drossel på utgång
 Koax Kontakt INPUT
 Koax Kontakt OUTPUT
 Uteffekt instrument (Bird 30uA)
 Instrument G1 (1mA)
 Instrument G2 (ca 50mA)
 Strömbrytare AV/PÅ
 Resetknapp
 Standby
 Vakumrelä för anodspänning AV och PÅ
 Bleeder vid avkoppling
 (förbereda för stegmotorer)
 Kontakt PTT (baksida)
 Högspännings kontakt
 AC-230volt anslutning
 
/var/www/html/dokuwiki/data/pages/gu84_78b_projekt.txt · Senast uppdaterad: 2017/03/28 19:33 (extern redigering)