Användarverktyg

Webbverktyg


kanalhylla

Kanalhyllor

Kanalnummer = (frekvens - 432000) / 25
Hylla QTH LF RFa RFb DIV TX PA RXG TXG OSC MF LINJAL
HGX Nu KungsbOK mobOK--OKOKOKOKOK11RX
PekkasTx KungsbOK mobOK--OKOK 66WOKOKOK11RX
FMT Nu Sture
Kanal 1 OK OK OK
Kanal 2Nu Klocksb
Kanal 3
Kanal 4
Kanal 5
Kanal 6
Kanal 7Rx Kungsb OK - - OK testas OK 1
Kanal 8 ref PTT OK -- OK OK OK OK OK 1 -
WFD 1 (Mobitex)420-430 1 2RX
WFD 2 RX Sture OK8 testas OK 2 2RX

Prombränning

Inställning av Dataman S4

Stara med att resetta S4.

START LIBRARY?
(tryck ESC för att ladda nytt library eller ENTER för att starta)
ESC
NO LIBRARY LOADED

(stoppa i LIB rev 2.41 prom, NOTCH uppåt, kapseln längst ner i hållaren närmast spaken och tryck LIB och ENTER)

Inställning mot dator

(tryck SETUP)
FILE: INTEL
(tryck pil höger för att gå till MOTOROLA)
(tryck ENTER för att gå till BAUD)
"HIT SPACEBAR" (tryck mellanslag i datorprogrammet)

(ESC för att hoppa ur SETUP-menyn)

Ladda ABS filen

I programmet:

Memory --> Fill Area
Ändra från: 00000,07FFF,FF
Till:       00000,0FFFF,FF

Sätt rätt prom:

Device ---> Select Device
SGS THOMSON 27C256B

(Upp och ned för att välja fabrikat, höger vänster för modell)

Transfer file ---> Send File
(laddar filen)

Kolla checksummor:

File ---> Examine File
(skriv ned summor)
Memory --- Checksum RAM
(skriv in adress, tryck ENTER och jämför checksummor med antecknat)

Kolla om prommet är tomt:

Device ---> Pretest
BLANK ROM

Bränn:

Device ---> Burn

Kolla att prmtyp är rätt.
00000-07FFF=00000
Ändra till:
08000-0FFFF=00000
(tryck ENTER och kolla på apparaten!!)

Emulering

Ladda in en .ABS
Kör MOVE:
08000,0FFFF,00000

Tryck EMUL

/var/www/html/dokuwiki/data/pages/kanalhylla.txt · Senast uppdaterad: 2017/03/28 19:33 (extern redigering)