Användarverktyg

Webbverktyg


konfiguration_foer_sysops

Regler för SvxReflector

Här nedan är ett antal regler och råd till ansvariga för Repeatrar/Simplexlänkar som är kopplade mot SvxReflektorn. Reglerna är till för att det ska låta bra, och att alla noder ska vara enhetligt konfigurerade. De noder (Repeatrar och Simplexlänkar) som kopplas till reflektorn ska vara nåbara för andra användare, ”lokala hotspots” ska endast användas för temporära tester.

Ansvarig för varje Repeater/Simplexlänk måste se till att följande punkter respekteras.

Konfiguration

 • Ljudnivåer måste justeras med devcal samt signalstyrkemätare  kalibreras med siglevdetcal. RX nivåer är viktigast, eftersom de påverkar alla noder (TX hörs endast lokalt).
 • Monitorering av talgrupper defineras enligt specifikation.
 • CTCSS_TO_TG konfigureras och uppdateras enligt rekommendation (avvikelser ska dokumenteras).
 • Monitorering på 240 samt disktrikt, samt ev specifika cluster talgrupper.
 • Echolink bör vara avstängt tillsvidare.
 • Regelbundet uppgradera noden.
 • Uppdatera node_info.json med rätt information som publiceras på SvxPortalen.

Trafik

 • Ansvarig sysop måste regelbundet monitorera sin Repeater/Simplexlänk för att upptäck eventuella fel, eller med hjälp av annan lokal användare hålla koll på trafiken.
 • Informera lokala användare om funktioner.
 • Aktivt motverka att frekvenser eller talgrupper blir upplåsta av ett fåtal användare.
 • Rapportera eventuella störningar från andra noder.

Exempel på parametrar för SvxReflector

[GLOBAL]
LOGICS=SimplexLogic,ReflectorLogic
LINKS=ReflectorLink
[SimplexLogic]
# Addera mappningen för subtoner till svenska talgrupper, enligt tabell på wiki.
CTCSS_TO_TG=82.5:240,118.8:2406,123:2400,136.5:0,141.3:2403,151.4:2404,91.5:2405,146.2:2402,156.7:2407

[ReflectorLogic]
TYPE=Reflector
HOST=xxxx.se
PORT=xxxx
CALLSIGN="MYCALL"
AUTH_KEY="Change this key now!"
#JITTER_BUFFER_DELAY=0
#DEFAULT_TG=1
MONITOR_TGS=240,2405+,24081
#TG_SELECT_TIMEOUT=30
ANNOUNCE_REMOTE_MIN_INTERVAL=300
EVENT_HANDLER=/usr/share/svxlink/events.tcl
NODE_INFO_FILE=/etc/svxlink/node_info.json
QSY_PENDING_TIMEOUT=15
[ReflectorLink]
CONNECT_LOGICS=SimplexLogic:9:TG,ReflectorLogic
DEFAULT_ACTIVE=1
[Rx1]
# Addera alla subtoner som används, lägg till på alla mottagare i noden.
CTCSS_FQ=82.5,91.5,118.8,123.0,136.5,141.3,146.2,151.4,156.7
[Macros]
240=:91240#
2400=:912400#
2401=:912401#
2402=:912402#
2403=:912403#
2404=:912404#
2405=:912405#
2406=:912406#
2407=:912407#
/var/www/html/dokuwiki/data/pages/konfiguration_foer_sysops.txt · Senast uppdaterad: 2021/01/28 07:34 av sm3sgp