Användarverktyg

Webbverktyg


sac_ssb_multi-multi

SAC SSB 2014

Statistik från SAC SSB 2013

Graferna visar antalet genomförda QSO totalt i SAC SSB 2013 och 2012. Underlaget är alla Skandinaviska deltagares loggar.

:sac-ssb-2013-qso-stat.jpg

:sac-ssb-2012-qso-stat.jpg

/var/www/html/dokuwiki/data/pages/sac_ssb_multi-multi.txt · Senast uppdaterad: 2017/03/28 19:33 (extern redigering)