Användarverktyg

Webbverktyg


svxlink_analys

Felrapport: Ska det behöva vara så här?

EPO sänder på 144.55o

Fernebo:
 11 Mar 2017 15:24:55.281: Rx550: The squelch is OPEN (83.7791)
 11 Mar 2017 15:24:55.298: Rx550: SetMuteState(NONE)
 11 Mar 2017 15:24:55.298: RxRu9: SetMuteState(CONTENT)
 11 Mar 2017 15:24:55.537: Trx550: Tone detected: 127.3
 11 Mar 2017 15:25:00.422: Rx550: The squelch is CLOSED (76.7238)
 11 Mar 2017 15:25:01.226: Tx550: Turning the transmitter ON
 11 Mar 2017 15:25:01.474: RxRu9: SetMuteState(NONE)
 11 Mar 2017 15:25:01.511: Rx550: SetMuteState(NONE)
 11 Mar 2017 15:25:02.143: Tx550: Turning the transmitter OFF
 
 
 
XIK:
 11 Mar 2017 15:24:55.289: Voter: The squelch is OPEN (RxFernebo550=74.6466)
 11 Mar 2017 15:24:55.292: TxStureborgUplink: Turning the transmitter ON
 11 Mar 2017 15:24:55.292: TxRec: Turning the transmitter ON
 11 Mar 2017 15:24:55.627: ### RfUplink::uplinkRxSignalLevelUpdated: siglev=85.2615
 11 Mar 2017 15:24:56.162: RxStureborgUtfrekvens: The squelch is OPEN (150.735)
 11 Mar 2017 15:24:56.162: NetRxAdapter: The squelch is OPEN (144.593)
 11 Mar 2017 15:24:56.186: TxSGPSthlm: The transmitter is ON
 11 Mar 2017 15:24:56.293: ### RfUplink::rxSignalLevelUpdated: siglev=76.4207
 11 Mar 2017 15:24:56.636: ### RfUplink::uplinkRxSignalLevelUpdated: siglev=88.5107
 
Sture:
 11 Mar 2017 15:24:55.717: ### SigLevDetAfsk::frameReceived: len=3 cmd=0 rxid=f siglev=74
 11 Mar 2017 15:24:55.738: Voter: The squelch is OPEN (RxFerneboEcholink825Rtl=74)
 11 Mar 2017 15:24:55.774: ### FerneboReflectorLogic: MsgTalkerStart(SK3GW)
 11 Mar 2017 15:24:56.996: ### SigLevDetAfsk::frameReceived: len=3 cmd=0 rxid=f siglev=76
 11 Mar 2017 15:24:57.989: ### SigLevDetAfsk::frameReceived: len=3 cmd=0 rxid=f siglev=81
 11 Mar 2017 15:24:59.015: ### SigLevDetAfsk::frameReceived: len=3 cmd=0 rxid=f siglev=75
 11 Mar 2017 15:25:00.005: ### SigLevDetAfsk::frameReceived: len=3 cmd=0 rxid=f siglev=74
 11 Mar 2017 15:25:01.012: ### SigLevDetAfsk::frameReceived: len=3 cmd=0 rxid=f siglev=76
 11 Mar 2017 15:25:01.302: ### SigLevDetAfsk::frameReceived: len=3 cmd=0 rxid=f siglev=0
 11 Mar 2017 15:25:01.337: ### FerneboReflectorLogic: MsgTalkerStop(SK3GW)
 11 Mar 2017 15:25:01.438: Voter: The squelch is CLOSED (RxFerneboEcholink825Rtl=0)
 
 
 

EPO sänder på RU9

Fernebo
 11 Mar 2017 15:32:17.080: RxRu9: The squelch is OPEN (13.0569)
 11 Mar 2017 15:32:17.099: Rx550: SetMuteState(CONTENT)
 11 Mar 2017 15:32:17.099: RxRu9: SetMuteState(NONE)
 11 Mar 2017 15:32:17.763: TrxRu9: Tone detected: 127.3
 11 Mar 2017 15:32:18.351: Tx550: Turning the transmitter ON
 11 Mar 2017 15:32:23.949: RxRu9: The squelch is CLOSED (5.44377)
 11 Mar 2017 15:32:24.870: RxRu9: SetMuteState(NONE)
 11 Mar 2017 15:32:24.897: Rx550: SetMuteState(NONE)
 11 Mar 2017 15:32:25.527: Tx550: Turning the transmitter OFF
 
XIK
 11 Mar 2017 15:32:17.093: Voter: The squelch is OPEN (RxFerneboRu9=7.30686)
 11 Mar 2017 15:32:17.095: TxStureborgUplink: Turning the transmitter ON
 11 Mar 2017 15:32:17.096: TxRec: Turning the transmitter ON
 11 Mar 2017 15:32:17.306: ### RfUplink::uplinkRxSignalLevelUpdated: siglev=89.0167
 11 Mar 2017 15:32:18.095: ### RfUplink::rxSignalLevelUpdated: siglev=13.0459
 11 Mar 2017 15:32:18.308: ### RfUplink::uplinkRxSignalLevelUpdated: siglev=87.2434
 11 Mar 2017 15:32:18.332: RxStureborgUtfrekvens: The squelch is OPEN (133.823)
 11 Mar 2017 15:32:18.332: NetRxAdapter: The squelch is OPEN (127.681)
 11 Mar 2017 15:32:18.354: TxSGPSthlm: The transmitter is ON
 11 Mar 2017 15:32:18.359: TxFernebo550: The transmitter is ON
 11 Mar 2017 15:32:19.104: ### RfUplink::rxSignalLevelUpdated: siglev=8.24684
 11 Mar 2017 15:32:19.312: ### RfUplink::uplinkRxSignalLevelUpdated: siglev=84.7044
 11 Mar 2017 15:32:19.334: ### RfUplink::uplinkRxSignalLevelUpdated: siglev=149.964
 11 Mar 2017 15:32:20.103: ### RfUplink::rxSignalLevelUpdated: siglev=9.37348
 11 Mar 2017 15:32:20.315: ### RfUplink::uplinkRxSignalLevelUpdated: siglev=82.183
 11 Mar 2017 15:32:20.336: ### RfUplink::uplinkRxSignalLevelUpdated: siglev=147.443
 11 Mar 2017 15:32:21.105: ### RfUplink::rxSignalLevelUpdated: siglev=10.3414
 11 Mar 2017 15:32:21.318: ### RfUplink::uplinkRxSignalLevelUpdated: siglev=84.4051
 11 Mar 2017 15:32:21.339: ### RfUplink::uplinkRxSignalLevelUpdated: siglev=149.665
 11 Mar 2017 15:32:22.114: ### RfUplink::rxSignalLevelUpdated: siglev=10.5961
 11 Mar 2017 15:32:22.320: ### RfUplink::uplinkRxSignalLevelUpdated: siglev=82.7473
 11 Mar 2017 15:32:22.341: ### RfUplink::uplinkRxSignalLevelUpdated: siglev=148.007
 11 Mar 2017 15:32:23.110: ### RfUplink::rxSignalLevelUpdated: siglev=8.64152
 11 Mar 2017 15:32:23.323: ### RfUplink::uplinkRxSignalLevelUpdated: siglev=82.6203
 11 Mar 2017 15:32:23.344: ### RfUplink::uplinkRxSignalLevelUpdated: siglev=147.88
 11 Mar 2017 15:32:24.325: ### RfUplink::uplinkRxSignalLevelUpdated: siglev=80.1469
 11 Mar 2017 15:32:24.346: ### RfUplink::uplinkRxSignalLevelUpdated: siglev=145.407
 11 Mar 2017 15:32:24.364: Voter: The squelch is CLOSED (RxFerneboRu9=-0.963747)
 11 Mar 2017 15:32:24.886: TxRec: Turning the transmitter OFF
 11 Mar 2017 15:32:25.196: TxStureborgUplink: Turning the transmitter OFF
 11 Mar 2017 15:32:25.328: ### RfUplink::uplinkRxSignalLevelUpdated: siglev=87.7358
 11 Mar 2017 15:32:25.349: ### RfUplink::uplinkRxSignalLevelUpdated: siglev=152.996
 11 Mar 2017 15:32:25.402: NetRxAdapter: The squelch is CLOSED (152.996)
 11 Mar 2017 15:32:25.433: TxSGPSthlm: The transmitter is OFF
 11 Mar 2017 15:32:25.536: RxStureborgUtfrekvens: The squelch is CLOSED (147.992)
 11 Mar 2017 15:32:25.537: TxFernebo550: The transmitter is OFF
 
 
Sture
 11 Mar 2017 15:32:17.506: ### SigLevDetAfsk::frameReceived: len=3 cmd=0 rxid=F siglev=7
 11 Mar 2017 15:32:17.924: Voter: The squelch is OPEN (RxFerneboEcholink825Rtl=7)
 11 Mar 2017 15:32:17.967: ### FerneboReflectorLogic: MsgTalkerStart(SK3GW)
 11 Mar 2017 15:32:20.816: ### SigLevDetAfsk::frameReceived: len=3 cmd=0 rxid=F siglev=9
 11 Mar 2017 15:32:21.827: ### SigLevDetAfsk::frameReceived: len=3 cmd=0 rxid=F siglev=10
 11 Mar 2017 15:32:23.824: ### SigLevDetAfsk::frameReceived: len=3 cmd=0 rxid=F siglev=8
 11 Mar 2017 15:32:24.699: ### SigLevDetAfsk::frameReceived: len=3 cmd=0 rxid=F siglev=0
 11 Mar 2017 15:32:24.749: ### FerneboReflectorLogic: MsgTalkerStop(SK3GW)
 11 Mar 2017 15:32:24.851: Voter: The squelch is CLOSED (RxFerneboEcholink825Rtl=0)
 11 Mar 2017 15:32:24.970: ### SigLevDetAfsk::frameReceived: len=3 cmd=0 rxid=F siglev=0
 11 Mar 2017 15:32:25.236: ### SigLevDetAfsk::frameReceived: len=3 cmd=0 rxid=F siglev=0
/var/www/html/dokuwiki/data/pages/svxlink_analys.txt · Senast uppdaterad: 2017/03/28 19:33 (extern redigering)