Användarverktyg

Webbverktyg


taktik

TAKTIK

RBN-statistik

SK3W:s Skimmer-server finns sedan i onsdags kväll 16/11 på SM5AJV:s QTH i Morgongåva.

Här är lite statistik från Skimmern

:sk3w_stat_1116-1119.txt

Statistiken summerar alla spottar från respektive kontinent på banden 160 - 10 meter. Inkopplade antenner har för det mesta varit C3 och EF-240S (2el 40m). I perioden 16-19/11 har 40 Yagin varit riktad mot USA och C3 i 30 grader (har bara en rotor). (Kommentar SGP: Men härre gu människa!

Motsvarande statistik med både SK3W och OH6BG som underlag.

:sk3w_oh6bg_stat_1116-1119.txt

Flytta multipliers

Om möjligt, så bör vi försöka flytta viktiga multipliers till andra band.

I multiplierfönstret ser man om en landet/zonen behövs på ett annat band.

Tryck på F10 för att få fram fönstret.

Multipliers

Om en multiplier skall flyttas, bör man låta bli att sända det vanliga:

TU SK3W

Utan istället sända:

PSE QSY 28010 NW OK?

Gör man i omvänd ordning är det stor risk att motstationen försvunnit.

TODO: Koordinering av QSY-frekvenser

MULT Operator

På varje band kommer vi att ha en MULT operator som skall hjälpa till att hålla koll på multipliers, genom att lyssna i sändningsuppehållen som RUN-operatören har. Det är därför viktigt att RUN-operatören ibland gör lite längre uppehåll mellan CQ:n och QSO för att det skall gå att lyssna på den andra radion. Ev. kommer det att finnas möjlighet att lyssna ”in-band” ifall vi får upp en separat lyssningsantenn långt från stationen.

Från RBN och Cluster kommer bandmappen i WinTest vara fylld av stationer. För att hoppa mellan ”spottarna” kan man antingen klicka på callet, eller använda tangentkombinationerna Ctrl-Up eller Ctrl-Down.

MULT operator på den station som har kopplat upp SK3W mot DX-cluster och RBN-nätverket samt vår egen skimmer har ansvar att återställa Telnetförbindelserna om de går ner.

MULT OP kör ett QSO
  1. MULT OP hittar nåt som skall köras
  2. MULT OP rattar in rätt frekvens på RUN-stationens B-VFO
  3. MULT OP ber RUN om att få sända
  4. RUN skiftar VFO A och B
  5. MULT OP ropar och kör
  6. RUN skiftar tillbaka VFO A och B
  7. MULT OP loggar
  8. MULT OP fortsätter enl. punkt 1

Det är viktigt att momenten 4-6 går så fort som möjligt, så att inte RUN tappar fart, eller ännu värre, förlorar sin frekvens.

Stackar & Riktningar vs Band

Det är viktigt att optimera riktningarna i förhållande till rådande konditioner. Flera antennsystem hänger ihop, d.v.s roteringen är gemensam för mer än ett band. Det är därför viktigt att koordinera detta på ett bra sätt.

Aktiva Expeditioner

Ge akt på att det kommer att finnas ett antal aktiva expeditioner igång, ibland med ”konstiga” call.

På NG3K:s sida annonseras aktiviteter

/var/www/html/dokuwiki/data/pages/taktik.txt · Senast uppdaterad: 2017/03/28 19:33 (extern redigering)