Användarverktyg

Webbverktyg


todo

Att göra

Kalender

Prioriterat

 • Rotering 60m: Inkoppling mot openASC
 • Inkoppling koaxer 15m stack och 20m stack Ericsson
 • Driftsätta 160m 4-square

Roliga projekt

 • Sätta upp extra lyssningsantenn, bäver/GP
 • 160m vertikal i träsket, bärlina från Ericssonmast
 • WARC antenner till Tord

Köpa/införskaffa

 • Pottar till rotorindikering
 • Hyllkonsoler till rack i slutstegsrum, 22 tum långa, 21 tum mellan hålen.
 • Hyllplan i furu, 180x50cm (coop)
 • Hyllor med konsol för höj/sänkbart bord
 • Beverage transformator
 • 2 st 10 meters antenner (6el?)
 • Filter W3NQN för 15m
 • Tunn DC-kopplingskabel
 • Material för elcentral, uttag, kabeldragning 230/400 Volt

* Ettiketter DYMO 9mm (40913) Labelpoint 100

* Birdpluggar 2.5 eller 5kW, 3st

* Ändlägesbrytare utomhus (6 stycken)

* Stagmaterial 7

openASC

Rotor kontroll

 • Ändlägesbrytare
 • Flytta kontaktorer ut till 42 mast (60m klar för inkoppling)

Antennkontroll

 • Inkoppling av 160 meter 4 square
 • Montage av 160m antenn switch i låda

36 pack

 • Korta av kopplingskablage
 • Verifiera dokumentation openasc_addresser
 • Märka upp vissa kablar

Inomhus

 • 12 volt PS till rack i slutstegsrum (Tord?)
 • Ljudisolera slutstegsrum
 • Montera belysningen bättre (FK kabel + dragvire saknas)
 • Jordning vid operatörsplatser
 • Uppmärkning av kablar mellan operatörsplatser och slutstegsrum
 • Montera 230 Volt uttagslister

144 MHz

 • Montera/ställa transverter vid plats A
 • Sätta fast kablar mellan plats A och slutsteg bättre
 • Dra permanent nycklingskabel mellan plats A och slutsteg
 • Montera permanent uteffektmeter

Utomhus

 • 15m Reflektor 5 EL topp antenn i 42m
 • 15m Direktor 5 EL mellan antenn i 42m
 • Klamma kablage i alla master
 • Målning stagringar + rotor Ericsson mast
 • Byta rör på en av 80m vertikalerna
 • Rikta upp 80m 4SQ
 • Slang till kabeldike
 • Kabelstege utomhus

DONE

 • Ny elcentral i Slutststegsrum
 • Laga hairpin 15m yagi
 • Laga 80m 4-square
 • Sätta upp drivelement 40m yagi
 • Sätta tillbaka 20m yagi
 • Bygga klart Ericssonmasten
 • Flytta rotor kontaktor ut till 60m mast.
 • Hyllplan til A, B plats
 • Montera datorer under bord.
 • Tillverka plåtvinklar för koaxkontakter.
 • Inkoppling rotorbox 40m 3 el Ericsson
 • Koax till ”extra antennplats” 2009-11-08
 • Sätta upp GP för 40m på ”extra antennplats” 2009-11-08
 • Sätta upp dipol för 80m (koax finns redan)
 • Reflektor 5 EL Hy-gain 15m i Ericsson
 • Laga/byta rotor för 10m stack, broms klickar med snurrar ej.
 • Sätta upp ny 4el + trimma 4 el 20m Ericsson (stackningskablage finns redan)
 • JP2000 vridet element - Bommen avskuren
 • Inkoppling rotorbox 10m stack
 • 160m 4SQ trimma + byta hisslinor + montera hybridbox i uteskåp
 • Göra rent, fetta in och måla rotorer master
 • Inkoppling av kontaktorer rotorer
 • Röja gräs och sly inne i 80m 4SQ
 • 3-fas till Ryssen
 • Förlängning styrlåda Ryssen
 • Bird+PTT kabel från slutstegsrum till operatörs plats
 • Patchning
 • Inkoppling 4SQ box inomhus
 • Inkoppling switchbox 40m
 • Byta kablage 40m stack
 • Nedre 40m yagi, direktor lös
 • Inkoppling rotorbox 42m
 • Montera RÄTT anoddrossel AL-1200
 • Montera HV trafo Finnsteg
 • Driftsättning nytt PS 2 meters PA
 • Switching 160m 4SQ/dipol relälåda
 • Switching 160m 4SQ/dipol PIC-låda

Hus arbeten

 • Måla fönstergaller
 • Takplåt

Inköpslista

/var/www/html/dokuwiki/data/pages/todo.txt · Senast uppdaterad: 2017/03/28 19:33 (extern redigering)