Användarverktyg

Webbverktyg


wintest

WinTest

 • ESM - Enter Sends Message - finns numera i WT. Slå på/av genom att skriva ESM / NOESM i Call-fältet. Om man slår på ESM, kan man inte göra ”tyst loggning” med ENTER längre, använd istället Ctrl+Plus
 • DUPES - kör dubletter!
 • Felaktiga loggningar Gör helst en notering med ALT-N. Eller skriv in SK3W som Call. Då kan vi ta bort detta QSO efter testen. Kommentar från IMO. Skriv in/ ändra till SK3W och försök inte deleta eller mecka med felaktigt call.
 • Skicka meddelande till annan station i nätverket: ALT-G. Man kan också dubbel-klicka på stationens namn i Status-fönstret för att skicka ett meddelande enbart till den stationen.
 • AUTO-CQ använd INTE! Risken är stor att man råkar sända okontrollerat samtidigt som man switchar mellan olika antenner. Om det av misstag är påslaget, stäng av genom text-kommandot: NOAUTOCQ

Meddelanden

Förslag till meddelanden:

 • F1 SK3W SK3W TEST
 • F2 5NN 14
 • F3 14
 • F4 SK3W
 • F5 <his call>
 • F6 CALL?
 • F7 ?
 • INS <his call> 5NN 14
 • + TU SK3W

ESM - Enter Sends Message

ESM slås på/av i menyn Tools –> Data Entry eller med textkommandona ESM/NOESM
ESM fungerar så här i ett normalt QSO

 1. Tomt call-fält: ENTER sänder (F1) SK3W SK3W TEST
 2. Ifyllt call-fält: ENTER sänder (F5 + F2) K3ZO 5NN 14
  När callet är sänt flyttas cursorn automatiskt till Exchange-fältet.
 3. Ifyllt exchange-fält: ENTER sänder (+) TU SK3W
  Exchange-fältet är ifyllt automatiskt, se upp med US-stationer som kan ha annan zon än vad WinTest anger.
 4. Tomt exchange-fält: ENTER sänder K3ZO?
  Händer i princip aldrig, eftersom zonen fylls i automatiskt.

S&P - Search and Pounce

S&P slås på i menyn Tools –> Data Entry För att hoppa mellan RUN och S&P mode använder man Ctrl+Tab. Förslag: Vi använder samma meddelanden som i RUN-mode för att förenkla.

Set-UP

Gå till Set up... sidan

KOMMANDON

Fullständig lista på textkommandon: WinTest Text Commands

Text commands are written in the callsign field (instead of a call)

 • CWAUTO: Enable CW Auto Sending Mode
 • CWAUTO3: Start CW Auto Sending after 3 characters in the callsign field
 • CWAUTO4: Start CW Auto Sending after 4 characters in the callsign field
 • CWAUTOOFF (or NOCWAUTO): Disable CW Auto Sending Mode
 • ESM (or NOESM): Enable/disable Enter Sends Message Mode; equivalent to Tools | Data Entry | Enable ESM [checked]
 • WORKDUPE (or WORKDUPEON): Equivalent to Options | CW | Work dupes (checked). The normal exchange will be sent to all dupes; the $QSOB4 message variable will be ignored.
 • CLEARLOG: Equivalent to Edit | Delete all QSO
 • COPYLOGCLEAR: Equivalent to the COPYLOG command immediately followed by a CLEARLOG command
 • PASSFREQ (or QSYFREQ): Equivalent to Commands | QSY frequency
 • NOAUTOCQ or NOCQAUTO: Disable automatic CQ Repeat mode
 • NOAUTOCW or NOCWAUTO: Disable CW Auto Send
 • MESSAGES (or MSGS): Equivalent to Options | CW | Modify standard messages…

KNAPPAR

LOG KEYS

Fullständig lista på alla knappdefinitioner: WinTest Keys

 [Enter]: Log a contact
 [Spacebar]: Move cursor between callsign entry and report fields
 [Left arrow]: Move cursor one character to the left
 [Right arrow]: Move cursor one character to the right
 [Home]: Move cursor to the beginning of the field
 [End]: Moves the cursor to the end of the field
 [Backspace]: Delete the character located left of the cursor
 [Tab] : Move cursor between sent RST and received number fields
 Alt-W: Clear QSO (like F11)
 Alt-F8: Clear QSO (like F11)
 Alt-N: Write a note regarding this QSO
 [Up arrow]: Move one QSO up
 [Down arrow]: Move one QSO down
 [PageUp]: Move 10 QSOs up
 [PageDown]: Move 10 QSOs down  
 

CW MESSAGE KEYS

 [F1]: Play message #1. Normally, this message is the CQ
 [F2]: Play message #2. Normally, this message is the report sent (full)
 [F3]: Play message #3. Normally, this message is the serial number sent
 [F4]: Play message #4. Normally, this message is your call
 [F5]: Play message #5. Normally, this message is the logged callsign
 [F6]: Play message #6 (CW only)
 [F7]: Play message #7 (CW only)
 [Insert]: Play the message defined for this key (CW/RTTY only) - normally, 
      this message is the logged callsign the full sent report
 [+]: Play the message defined for this key (CW/RTTY only) - normally, this message sends a TU, 
    then your callsign and automatically logs the QSO. 
 [Esc]: Stop the output message being sent
 Alt-K: Toggle Keyboard mode
  
 Alt-V: Change CW speed (opens "CW-Speed" dialog box)
 Alt-F9: Decrease CW speed by 2 WPM
 Alt-F10: Increase CW speed by 2 WPM
 
 Shift-F1...Shift-F7: Record messages #1 to #7
 Shift-Insert: Record the message associated to the [Insert] key
 Shift-+: Records the message associated to the [+] key
 Ctrl-Tab: Toggle between Run and S&P mode (changes CW memories)
 

WINDOWS

 [F8]: Open/Close N + 1 Window
 [F9]: Open/Close Check call Window
 [F10]: Open/Close Check Multipliers Window
 [F12]: Open/Close Check Partials Window
 Alt-A: Open/Close DX-Cluster Announcements Window 

BANDMAP

 Ctrl-Enter: Insert spot into Band Map
 Ctrl-Del: Delete spot on current frequency in the active Band Map
 Ctrl-J: Insert spot into Band Map
 Ctrl-Up arrow: Grab the first upper spot in the active Band Map 
 Ctrl-Shift-Up arrow: Grab the first upper spot in the active bandmap,
            even if it is a 0-pointer
 Ctrl-Down arrow: Grab the first lower spot in the active bandmap 
 Ctrl-Shift-Down arrow: Grab the first lower spot in the active bandmap,
             even if it is a 0-point station
 Ctrl-Space: Grab the spot on or near the current frequency
 Ctrl-DoubleClick on a spot: Delete the spot without the warning window
 Alt-DoubleClick on a spot: Load the sub VFO with a spot frequency (if applicable) 
 

NETWORKING

 Alt-D: Pass a station
 Alt-G: Send a gab
 Alt-I: Open/Close Gab Window
 Alt-J: Display status of all stations in the network  
/var/www/html/dokuwiki/data/pages/wintest.txt · Senast uppdaterad: 2017/03/28 19:33 (extern redigering)