Användarverktyg

Webbverktyg


single_band_pa

Slutsteg Single Band

Projekt specifikation

Bygga sex stycken Single Band slutsteg. Projektet utförs enligt Scrum. Varje delmoment ska ge ett resultat, något som går att visa upp eller mäta och som måste färdigställas innan nästa byggfas påbörjas.

Först tillverkas en prototyp som därefter genomgår test under contestliknande förhållanden. Denna prototyp kommer efter genomgången test användas som mall till dom resterande slutstegen.

Slutstegen kommer att byggas parallellt. Det vill säga, byggnationen kommer att genomföras så att samtliga slutsteg kommer att bestyckas/ byggas i samma följd. T.ex. montering av rör sker parallellt på alla slutsteg samtidigt.

Status och anteckningar från möten längre ner på sidan

Planering

 • Komponentlista för varje slutsteg med tabell enligt nedan
 • Kostnadsberäkning för komponenter
 • Budget för komponentinköp samt arbetskostnader
 • Planering och beräkning av tid för arbete

Prototyp 40 meter

Slutför arbetet med 40m slutsteg. Detta ska användas som prototyp för vidare tillverkning hos mekanisk firma eller liknande.

 • Montera parasit hämmare (motstånd med bygel)
 • Nya genomföringskondensatorer som klarar glödströmmen.
 • Montage av rör
 • Laga start-up timer 3 minuter på G3SEK kort
 • osv
 • osv

Offerter för arbete

När komponent listan med ungefärliga priser och budget för projektet är framtaget kan vi fråga efter offerter på arbete och mekanikarbeten. Offertunderlag är baserat på prototypen som en ritning över mekaniken

Inköp av komponenter

Inköp av komponenter enligt komponentlista.

Prototypen

 Lock  534 x 423mm 
 Sidor 534 x 252mm
 48-012-35	Ordinarie artikelDistansbult 12mm 5mm
 48-012-61	Ordinarie artikelDistansbult 40mm 5mm

Komponentlista

Komponentlista för 6 stycken slutsteg, prototyp INTE inkluderad.

AnsvarigPlatsKomponentVärde Beteckning Kommentar Pris styck Pris totalAntal SaknasLänk
SGPSGP/EPOChassi (b)450x(h)310x(d)550 - Fler än 6 lådor finns 0 0 6 5Lådor
--Chassi Muttrar M5 - Muttrar till Knürrlådor 0 0 200 --]
- -Rör - GU84b - - - 6 1-
- -Sockel - Sockel GU84b - - - 6 1-
SGP -Fläkt - 230 Extern 230 fläkt är att föredra 1000 6000 6 6-
- -PS24volt 24 volt Power supply fläkt Behövs ej? -- - 66-
SGP -Trafo g1/g2/Fil Diverse G3SEK trafo från OH-800240063-
SGPSGPOutput relä 24Volt? HC1/RJ1A - 4002400 6 6RF-parts RJ1A
SGP SGPInput relä 24Volt Tohtsu CX121B24 Finns hos NCL, SGP, EPO 0 0 6 0Relä fast 12V
SGP OEK/NCLG3SEK Tetrode board - - - 270 1620 6 6-
CAM OEK/NCLG3SEK Komponent sats - - Komponentsats från Farnell inkl 1 kOhm pot 50 W från G3SEK 1130 6800 6 6 Updaterad Dec 1 med beställningsinfo. Se mer info nedan
BJM BESTÄLLTInput krets, bredbandig 1,8-30MHz BJM-QRO Bredbandig 70 420 6 6 -
- -Input krets, smalbandig - - Bandavstämd - - 6 6-
NCL SGPKonstlast 50ohm 50-100watt - Till inputkrets NCL har KDI PPT 975-250-3 0 0 6 -http://www.aeroflex.com/AMS/KDI-RP/micro-KDIRP-Prod-Term.cfm
BJM BJMGenomföringskondensatorer - - Till Glöd(2), G1(1) och G2(1) 0 024 24Finns hos BJM i påse
SGP SGPChassibrunn AC230Volt AC 230 volt anslutning Finns 6A hos SGP, NCL 0 06 0-
NCL -Säkringshållare AC230Volt 5x20mm 10A 9546 0http://www.electrokit.com/sakringshallare-5x20mm-panelmont-flat-topp.45220
BJM -Högspänningskontakt 5kV SO239 Chassi hona BJM special 27 200 6 6 -| -|Elektrokit Chassi hona
NCL -PTT Kontakt - DB9+RCA NCL 0 - 6 --
BJM -Bleeder vid HV input ? ? Vid anoddrosssel 7 180 24 24Motstånd 560 kΩ 3 W ± 5 %, BX322 195 14564 Elfa art.nr 60-869-12
BJM SGPVakumrelä anodspänning 5kV B2B IN och UR koppling av HV,Finns hos SGP 0 0 6 6Finns hos SGP
NCL -Standby switch - - Switch för att bryta PTT: NCL 0 0 6 --
NCL -Reset switch - Enpolig återfjädrande Reset av G3SEK larm 5 30 6 0http://www.electrokit.com/tryckknapp-rod-off-on.41743
OEK -Mains switch ON + OFF Vanlig tryckknapp Tvåpolig 10A 0 - 6 6Separat flik finns i dokumentet.
OEK-Instrument G1 10mA Panel 70x60x43 EBay 50 30066Assisi Electric UK
OEK -Instrument G2 ~50mA Panel 70x60x43 EBay 50 3006 6Assisi Electric UK
SGP BESTÄLLTInstrument Effekt 30uA - Till Bird kopplare 70 500 6 6Ebay instrument 30uA
NCL -Koaxkontakt Output - Birdriktkopplare direkt Baksida N 49 295 6 6-
NCL KlartKoaxkontakt Input - N-Chassi Rosenberger goldplated PTFE På framsida eller baksida 49 295 6 6https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=46-453-67&toc=20273
- -Drossel G1 200uH - Under rör, hur många mA ??? - -6 6http://www.surplussales.com/Inductors/Ind-RFCoils/Ind-RFCoils-5.html
- -Drossel G2 3uH - Under rör, hur många mA ??? - -6 6http://www.surplussales.com/Inductors/Ind-RFCoils/Ind-RFCoils-5.html
- -Anod drossel ~90uH Olika per band Keramiska stommar att linda på?Eller teflon från BJM - - 6 6RF-Parts för liten?http://www.surplussales.com/Inductors/Ind-RFCoils/Ind-RFCoils-5.html
NCL -Drossel output 500uH-1mH - Vid antennutgång 60 360 6 6RF-part 2,5mH 500mA?
AJV -Drossel Parasit 47-100ohm - Parasit drossel vid röret 25 150 6 6http://se.mouser.com/Passive-Components/Resistors/Carbon-Composition-Resistors/_/N-5g9p/ eller http://www.hificollective.co.uk/catalog/-c-61_62_215.html?page=2&sort=1a&osCsid=1s7eu6jt9chb4lct77lljcu074 http://www.rfparts.com/resistors/resistor-carboncomp/resistor-2watt-carbon/cr2-56.html
BJM SGPAvkoppling HV DC 3300pF 10kV Vid inkommande HV i PAt 28 168 6 6http://www.ur4ll.net/#caps2
BJM SGPDC-blocker 3300pf/10kV Doorknob samma som avkoppling för HV 28 168 6 6Doorknob DR Alex
- -C1 5-100pf Vakum 5kV 10-40 meter 700 28004 4QROParts 5-100
- -C1 10-500pf Vakum 10kV 80 och 160meter 12002400 2 2QROParts 10-500
- -C2 60-500pf Luft Att paddas med fasta doorknobs 500 3000 6 6RF-parts 19-488 pf
SGP -L1 Olika Olika Bromsrör 6mm paket 10 meter (mer?) 359 359 6 6Biltema bromsrör
- -L2 Olika Olika Bromsrör + tunnare (spolstommar?) - - 6 6-
SGP -Stegmotorer 1Nm Nema 23 med bakre axel För remote tuning 4004800 12 12Stegmotor 1Nm
SGP -Nätagg/styrning remotetune - DC+kopplingar Detaljer för remote tuning 4002400 6 6-
Kontakt fläktmatining https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=43-406-00&toc=20259
SGP BESTÄLLTPotentiometer - 1k/20varv Indikering stegmotor -- 12 12Ebay 1kohm/10varv

Låda

Se powerpoint med detaljerad information från NCL:

:gu84b_sgp_chassi_pa2.ppt

:gu84b_sgp_chassi_pa2.pdf

Lock: B 423 x L 534

Kondensatorer

Band C1	C2	C1-Drev	C2-Drev
10m	100pf	500pf	2:1	1:1
15m	100pf	500pf	2:1	1:1
20m	100pf	500pf	2:1	1:1
40m	100pf	500pf	2:1	1:1
80m	350pf	1200pf	4:1	4:1
160m	350pf	1200pf	4:1	4:1
1:1 = 80+80 	61,5mm	modell 1737/1737	 99+99=198x4=792kr
2:1 = 100+50	57,75mm modell 1738/1735	120+73=193x4=772kr
4:1 = 100+25	48mm	modell 1738/1732	120+42=162x4=648kr
http://www.moelndals.se/katalogen/e.pdf
1:1 = 80+80 56mm  modell D-0780-05 / D-0780-05 
2:1 = 100+50 52,5mm modell D-07100-05 / D-0750-05 
4:1 = 120+32  53,5mm modell D-07120-05 / D-0732-05
D-0780-05 8st
D-07100-05 4st
D-0750-05 4st
D-07120-05 4st
D-0732-05 4st

Fläktar

Extern fläkt att montera på baksidan är att föredra. Det gör att mekaniken för lådan inte blir beroende av fläktvalet. NCL Christers Fläkt undersökning: :gu84b_3w.pdf

GU84b krav i datablad: (GU84b datablad 96 m3/hr (56CFM/h) 30mm H2O (294PA H2O) at 1.6kW)

ELFA's största modeller ger som en jämförelse: 54-124-32 G2E 140 BN16 130W/230VAC 350PA (35mm H20) vid 200 m3 54-124-40 G2E-160-AS52-13 210W/230VAC >400PA (40mm H20) vid 200m3

1) Fläkt som sitter där nu i prototyp & andra PA i sk3W: http://img.ebmpapst.com/products/datasheets/EC-centrifugal-fan-G1G133DE1902-ENG.pdf Den fläkten (med 35-40Watts motor) klarar att levera enligt GU84b datablad: 96 m3/hr (56CFM/h) 30mm H2O (294PA H2O) at 1.6kW) I länken nedan finns ett schema som visar hur man styr fläkten manuellt, med potentiomenter eller enkel PWM. se sidan 30. http://www.ebmpapst.com/media/content/info-center/downloads_10/catalogs/centrifugal_fans_1/Compact-centrifugal-modules_EN.pdf

Statiskt tryck, flödes mätningar http://www.eminebea.com/en/engineering_info/airmover/fanmotor/dc/cat-1/002-04.shtml

Liknande PA med 1xGU84b: (OH3AWW: 75mm H2O (740PA H2O) 150m3/h (88CFMh) för max. Pd GU84b 2.5kW) HUR HAR HAN KOMMIT FRAM TILL DENNA ENORMA SIFFRA 75mm H20??? IOFS så på VHF genereas mer värme än på HF (HA1YA 1xGU84b: 200m3/h (117CFM/h) 80W/230V) En rejäl fläktmotor som troligen ger bästa kýlningen hittills. (OM2500HF: noterad i manualen ”if >5min TX 100% must add extra fan on outlet”

lite om fläktval: http://www.etrinet.com/tech/pdf/selection.pdf OPTIMISING FAN SELECTION If the air requirement is high, and available space limited, it is possible to double the airflow at free delivery by putting two fans in parallel or to increase the pressure by putting two fans in series. The noise level will then increase by approximately 3dBA depending on the fan model.

Länkar till Ericsson fläkthylla: Fläkt typ Ericsson

”två PAPST ”RER160-28/18N” NOTERAT: -18N är på 19W och ger knappt nåt använbart tryck alls -18 NTDA är på 43W – och ger 30mm H20 och 200m3/h vilket räcker för 1.6kW -18N/2TDHHP är på 142W!!!! och den pumpar som sagt 75mm utan problem. http://www.ebmpapst.com/en/products/compact-fans/radial-compact-fans/radial_compact_fans.php

G3SEK Komponentsats

Kort och komponenter beställda 1 december av G3SEK och Farnell. SGP hittade en del komponenter så priset gick ner lite! Nu återstår några komponenter som alla utom en kan beställas på Elfa.

Återstår att beställa:

Distanser från ELFA: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=48-012-35&toc=0&q=famid66383 https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=48-012-61&toc=19473

(BJM fixat: 12 st CAPACITOR, 100UF, 400V (Farnell: 1198738) Elfa: 67-257-41 65,50 SEK eller 67-252-53 49,50 SEK (lång lisvlängd, 105 grad C, 18 mm dia))

-10 st RESISTOR, 2W 5% 1K5 (Farnell: 9338110) Elfa: 60-791-71 (metallfilm OK?) 2,85 SEK

-5 st 1N4001: Kanske kan SGP hitta fler i garaget?

-6 st 1N5337BG (Farnell: 9557946) Elfa: 70-003-88 7,12 SEK

-6 st MPS2222AG (Farnell 9556842 kan leverera först 16 jan!) Elfa: <hittar inte!>

-6 st LM317LZ-TR (Farnell: 1261207) Elfa: 73-120-85 6,10 SEK eller SGP gömmor …

-6 st 1219020 500R 1W WW pot 106,75 kr. SGP tror att han kan hitta fler 1kOhm (och ett motstånd parallellt), bör fungera!


Tidigare info/estimat (November):

Pris: 1130 kronor per kort inklusive G3SEK komponenter (estimat) inkl. ”1 kOhm pot 50W”.

Komponentlista (exlusive MOMS och frakt): :g3sek_komponent_sats_tetrode.xls

Finns ej på lager hos Farnell:

 1. 1198738 100uF 385V 2 st aPris 33,79 kr (22m diameter x 31mm höjd),
  1. Alternativ: Elfa: 67-257-41 65,50 SEK eller 67-252-53 49,50 SEK (lång livslängd, 18 mm x 40 mm)
 2. 9338110 1K5 2W 1 st aPris 1,15 kr
  1. Alternativ: Elfa: 60-791-71 (metallfilm OK?) 2,85 SEK
 3. 9557946 1N5337B 4.7V 5W 1 st aPris 3,52 kr
  1. Alternativ: Elfa: 70-003-88 7,12 SEK ( i lager 2013-11-27)
 4. 9558217 1N5364B 33V 5W 1 st aPris 3,52 kr
  1. Alternativ: I lager igen :-)

Top-5 dyraste komponenter:

 1. 1st 1219020 500R 1W WW pot 106,75 kr
 2. 1st Not Farnell 1K0 adj 50W ? G3SEK
 3. 2 st 1175020 RTE24012 8A 2PCO 12V 50,72 kr (totalt pris för 2)
 4. 2 st 1198738 100uF 385V 67,58 kr (totalt pris för 2) Ej på lager! (22m diameter x 31mm höjd)
 5. 1 st 1198575 220uF 200V 37,77 kr (25mm diameter x 20mm höjd)
 6. 1 st 9508163 1K0 50W 41,38 kr

Mains Switch

Fundringar kring Mains Switch. Det finns kanske möjlighet att använda surplus från RBS?

PA styrning

Max antal:

2x8 st A/D kanaler (2st kretskort)
3x8 st drivarutgångar (sink, 3st kort)
4x8 st digitala I/O (upp till 4st kort)
4x1 st stegmotorer (upp till 4st kort, 1st kanal per kort)
1st sequencer-kort

A/D: G1 Spänning, G2 Spänning, G1 Ström, G2 ström, Anodspänning, Anodström

Mötesanteckningar

2013-11-07 hos SGP

 Närvarande: AJV, BJM, CAM, IMO, OEK, SGP

Vi gick igenom projektplanen och komponentlistan. Fram till nästa torsdag ska vi försöka fylla hela listan med estimerade kostnader för varje komponent, samt var den finns att köpa. Arbetet går till så att vi var och en ”plockar” en rad och skriver sitt call i Ansvarig kolumnen, och uppdaterar status. Man är klar med sin rad när man kunnat skriva in ett pris samt exakt var den finns att beställa. Nästa möte är planerat till torsdag 14/11. Tid och plats bestäms senare.

2013-11-14 hos SGP

 Närvarande: CAM, IMO, SGP

Vi kollade igenom komponentlistan. Alla poster ser bra ut. Vissa blir kanske något dyrare pga moms och frakt, men andra poster kan bli gratis istället. Att notera är posten för fläktar är på 1000kronor styck. Vi kan avvakta med inköp, och testa de fläktar som finns att tillgå just nu. Inklusive fläktkostnaden samt alla stegmotorer för remotestyrning är komponentinköpskostnaden på ca 6300kr per slutsteg just nu. Vi räknar på att den hamnar mellan 6000-7000kr. Nästa steg blir att gå till mekaniska verkstäder för att höra om kostnad och möjlighet att få hjälp. Inköp av G3SEK kort och komponenter kan börja efter CQWW CW, samt driftsättning av prototypslutsteg i december. Även prototyp slutsteget kan eventuellt räknas in i de 6 slutstegen, men extra chassi och G3SEK bör ändå tillverkas, däremot kanske inte vridkondensatorer köpas extra.

2013-12-05 hos SGP

 Närvarande: CAM, OEK, SGP

Snabb fika och därefter gick Gunnar genom vad som behöver göras på prototypsteget. Eftersom det var ett halvår sedan G3SEK korten installerades och driftsattes gick vi åter genom proceduren för att ställa in och kontrollera spänningar och strömmar. När vi kom till Warm Up timern som skall låta glöden ligga på ett par minuter innan HV kopplas in upptäckte vi att Error LED inte släcktes efter angiven tid. Felsökning behöver göras. Vi beslutade att plocka ut 555 kretsen och köra manuell tidtagning för glöd. Nästa steg blir att koppla in resterande RFC till G1 och G2 ansluta, PTT kablar samt in och utgångs rellä samt fläkt för att driftsätta röret med glödspänning. På Rf sidan av steget återstår några mindre inkopplingar för HV samt ev. Door Knob på Pi-kretsen. Fungerar det kopplas HV in i garaget och testas innan det transporteras till Fernebo.

2013-12-09 hos SGP

 Närvarande: NCL, OEK, SGP

Slutmontering av G3SEK kortet, dock utan fungerande timerkrets. RFC kopplades in på G1 och G2. Anoddrosseln lindades av några varv då Gunnar upptäckt att en resonansfrekvens låg när 40m bandet. Efter en kort fika kopplades Glödspänning in och G1 anslöts till röret. Fläkten anslöts och spänningen slogs på. En snabb dubbelkoll med Voltmätaren visade att vi nu hade -84 Volt i Gallerspänning och 26 Volt till Glödspänning. Fläkten gick för fullt men tappade lite när locket till röret lades på. Efter driftsättning av röret avslutade vi med att ansluta det mesta på Rf. sidan av steget. Förhoppningsvis kommer steget att kopplas upp med högspänning och testköras med Rf på ingången nästa gång. Medtag hörselskydd!

2013-12-31 i Fernebo

 Närvarande: EPO och SGP

Driftsättning av prototypen. Dragit igång högspänning på slutsteget och sänt. Bias är för hög, 330mA i min läget på potten. Zenerdioden D114 är en 1N5368 (47volt) och det ger -55 volt som lägst på G1. Med en 1N5370 (56 Volt) borde det kunna bli bättre. Man kan även justera R105 enligt manualen, för att få annan utspänning. Dessutom är det fel optokopplare i hållaren U103. Ska sitta MCT5211. Uteffekten i första försöket blev 7 watt in gav 30 watt ut. Det testet gjordes på fel band, 80m. Borrade hål i frontpanelen så att C1 och C2 blev justerbara, nu ger steget nära 500 watt ut vid 7 watt in.

2014-02-25 hos SGP

 Närvarande: OEK och SGP

Diskussioner om komponentlistan. Beställt 7 st 30uA instrument att använda till Birdmätarna.

2015-02-10 hos SGP

 Närvarande: OEK och SGP

Nedan är en lista på saker som vi behöver köpa/fixa ASAP:

 • NCL Relä för att driva B2B högspänningsrelä, från HV-enable på G3SEK. G3SEK ger 12 volt ut och B2B behöver 24V. Fastsättning av relä? NCL
 • Säkringshållare.
 • DB9 Hona och hane för 24 voltstyrning ner till HV powersupply.
 • 1kOhm 50 watt, 6st saknas.
 • G3SEK trafo, 4st saknas.
 • NCL 1kOhm pott för Bias, saknas 5 st.
 • POWER ON/OFF Knapp. (Beställt 2015-02-10)
 • Vinkelprofil 40x40mm x200mm för fläktfästen. (Beställt 2015-02-11)
 • Fäste för C2 vakum 1200pF.
 • Ett rör GU84b.
 • 39kOhm ~7 watt för G2 Bleed.
 • DIN skena för relän. 120mm lång.

2015-02-15 hos SGP

 Närvarande: PHU och SGP

Arbete på prototypen. Flyttade en bygel under kortet för att endast skifta antennreläna snabbt. Kopplade in nytt powersupply och testade.

/var/www/html/dokuwiki/data/pages/single_band_pa.txt · Senast uppdaterad: 2017/03/28 19:33 (extern redigering)